แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - เคโรโระ

หน้า: [1]
1
งานพิเศษทำงานที่บ้าน รายได้เสริม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด :
1.ศีย์ข้อมูล ลงตามเว็บไซต์ที่กำหนด
2.สามารถทำได้ที่บ้าน
3.ทำเวลาว่าง หลังเลิกเรียน เลิกงาน วันหยุด
4.ด้วยรับพนักงานจำนวนมาก
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ19ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4.ขยัน ตั้งใจ อดทน มีความรับผิดชอบ
เอกสาร :
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3.จดหมายเลขติดต่อ 5223 มาติดต่อรับงานนะครับ
สนใจติดต่อสอบถาม :
ติดต่อ คุณ กรรณิการ์
โทร.088-992-9135 , 065-563-2889
สัมภาษณ์ เรียนรู้ เริ่มงานได้ทันที
(เฉพาะผู้ที่พักใน กทม. ปริมณฑล และใกล้เคียง)
หางานพิเศษPart Time ศีย์ข้อมูล


2
งานพิเศษทำงานที่บ้าน รายได้เสริม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด :
1.ศีย์ข้อมูล ลงตามเว็บไซต์ที่กำหนด
2.สามารถทำได้ที่บ้าน
3.ทำเวลาว่าง หลังเลิกเรียน เลิกงาน วันหยุด
4.ด้วยรับพนักงานจำนวนมาก
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ19ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4.ขยัน ตั้งใจ อดทน มีความรับผิดชอบ
เอกสาร :
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3.จดหมายเลขติดต่อ 5223 มาติดต่อรับงานนะครับ
สนใจติดต่อสอบถาม :
ติดต่อ คุณ กรรณิการ์
โทร.088-992-9135 , 065-563-2889
สัมภาษณ์ เรียนรู้ เริ่มงานได้ทันที
(เฉพาะผู้ที่พักใน กทม. ปริมณฑล และใกล้เคียง)
หางานพิเศษPart Time ศีย์ข้อมูล


3
งานพิเศษทำงานที่บ้าน รายได้เสริม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด :
1.ศีย์ข้อมูล ลงตามเว็บไซต์ที่กำหนด
2.สามารถทำได้ที่บ้าน   
3.ทำเวลาว่าง หลังเลิกเรียน เลิกงาน วันหยุด
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ19ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5.ขยัน ตั้งใจ อดทน มีความรับผิดชอบ
เอกสาร :
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3.จดหมายเลขติดต่อ 5223มาติดต่อรับงานนะครับ
สนใจติดต่อสอบถาม :
ติดต่อ คุณ กรรณิการ์
โทร.088-992-9135 , 065-563-2889
สัมภาษณ์ เรียนรู้ เริ่มงานได้ทันที
(เฉพาะผู้ที่พักใน กทม. ปริมณฑล และใกล้เคียง)
หางานพิเศษPart Time ศีย์ข้อมูล

4
งานพิเศษทำงานที่บ้าน รายได้เสริม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด :
1.ศีย์ข้อมูล ลงตามเว็บไซต์ที่กำหนด
2.สามารถทำได้ที่บ้าน   
3.ทำเวลาว่าง หลังเลิกเรียน เลิกงาน วันหยุด
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ19ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5.ขยัน ตั้งใจ อดทน มีความรับผิดชอบ
เอกสาร :
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3.จดหมายเลขติดต่อ 5223มาติดต่อรับงานนะครับ
สนใจติดต่อสอบถาม :
ติดต่อ คุณ กรรณิการ์
โทร.088-992-9135 , 065-563-2889
สัมภาษณ์ เรียนรู้ เริ่มงานได้ทันที
(เฉพาะผู้ที่พักใน กทม. ปริมณฑล และใกล้เคียง)
หางานพิเศษPart Time ศีย์ข้อมูล

5
งานพิเศษทำงานที่บ้าน รายได้เสริม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด :
1.ศีย์ข้อมูล ลงตามเว็บไซต์ที่กำหนด
2.สามารถทำได้ที่บ้าน
3.ทำเวลาว่าง หลังเลิกเรียน เลิกงาน วันหยุด
4.ด่วนรับพนักงานจำนวนมาก
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ19ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4.ขยัน ตั้งใจ อดทน มีความรับผิดชอบ
เอกสาร :
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3.จดหมายเลขติดต่อ 5223 มาติดต่อรับงานนะครับ
สนใจติดต่อสอบถาม :
ติดต่อ คุณ กรรณิการ์
โทร.088-992-9135 , 065-563-2889
สัมภาษณ์ เรียนรู้ เริ่มงานได้ทันที
(เฉพาะผู้ที่พักใน กทม. ปริมณฑล และใกล้เคียง)
หางานพิเศษPart Time ศีย์ข้อมูล

6
งานพิเศษทำงานที่บ้าน รายได้เสริม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด :
1.ศีย์ข้อมูล ลงตามเว็บไซต์ที่กำหนด
2.สามารถทำได้ที่บ้าน
3.ทำเวลาว่าง หลังเลิกเรียน เลิกงาน วันหยุด
4.ด้วนรับพนักงานจำนวนมาก
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ19ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4.ขยัน ตั้งใจ อดทน มีความรับผิดชอบ
เอกสาร :
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3.จดหมายเลขติดต่อ 5223 มาติดต่อรับงานนะครับ
สนใจติดต่อสอบถาม :
ติดต่อ คุณ กรรณิการ์
โทร.088-992-9135 , 065-563-2889
สัมภาษณ์ เรียนรู้ เริ่มงานได้ทันที
(เฉพาะผู้ที่พักใน กทม. ปริมณฑล และใกล้เคียง)
หางานพิเศษPart Time ศีย์ข้อมูล

7
งานพิเศษทำงานที่บ้าน รายได้เสริม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด :
1.ศีย์ข้อมูล ลงตามเว็บไซต์ที่กำหนด
2.สามารถทำได้ที่บ้าน
3.ทำเวลาว่าง หลังเลิกเรียน เลิกงาน วันหยุด
4.ด้วนรับพนักงานจำนวนมาก
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ19ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4.ขยัน ตั้งใจ อดทน มีความรับผิดชอบ
เอกสาร :
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3.จดหมายเลขติดต่อ 5223 มาติดต่อรับงานนะครับ
สนใจติดต่อสอบถาม :
ติดต่อ คุณ กรรณิการ์
โทร.088-992-9135 , 065-563-2889
สัมภาษณ์ เรียนรู้ เริ่มงานได้ทันที
(เฉพาะผู้ที่พักใน กทม. ปริมณฑล และใกล้เคียง)
หางานพิเศษPart Time ศีย์ข้อมูล

หน้า: [1]